SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Uděluji tímto souhlas iniciativě LOVO Spolu spravované organizací Rodinné Centrum Mozaika z.s. se sídlem Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice, IČ: 22833404, zapsané ve veřejném rejstříku (https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22833404/mozaika-z-s/) (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával tyto osobní údaje:

a) Jméno a příjmení

b) E-mail

c) Telefonní číslo

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zprostředkování vzájemné výpomoci v rámci krizového stavu (koronavirus). Údaje budou správcem zpracovány po nezbytně dlouhou dobu.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na e-mail sarka.pravdova@rcmozaika.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a mohou být poskytnuty třetí osobě za účelem zprostředkování vzájemné výpomoci v koronakrizi.

Odesláním formuláře se zpracováním OÚ souhlasím.

.